Kurzy pro podporu organizace výuky určené členům pedagogického sboru.