Základní kurz informatiky pro začátečníky i mírně pokročilé.
Domácí příprava
attempt to learn using moodle
Společenskovědní seminář, texty, testy, úkoly, otázky
Domácí příprava
ddd