Kurz geografie - 5V. © 2021-23.

Kurz geografie 2. ročníků na FX.

© 2021-23.

Kurz pro 3 ročníky a septimu.

Vyučující P. Taibr

© 2022-23.

Geografie 3N.


© P. Taibr 2022-3.

Kurz geografie, geoinformatiky na GFXŠ. © 2022-23.

Zeměpisná olympiáda na FX.

Seminář Geopolitiky a mezinárodních vztahů. © P. Taibr 2011-2023.

Studijní materiály, kvízy, mapy, referáty a vše kolem geografie na GFXŠ.

© P. Taibr 2010-2021.