Odevzdání maturitních prací pro školní rok 2019/2020, stanovený termín odevzdání pondělí 16. března 2020.

Dotazník pro studenty 2AB, 6V a 4N.
Studenti, kteří se tento rok ještě v Moodlu nepřihlásili, mohou mít problémy s přístupem do tohoto dotazníku (doporučujeme konzultaci s správcem sítě).