Dotazník pro studenty 3AB, 7V a 5N.
Studenti, kteří se tento rok ještě v Moodlu nepřihlásili, mohou mít problémy s přístupem do tohoto dotazníku (doporučujeme konzultaci s správcem sítě).

Odevzdání maturitních prací pro školní rok 2019/2020, stanovený termín odevzdání pondělí 16. března 2020.